ΤΗΛ: +30 2310 282 229 | +30 6978 636 867

Μη Επεμβατικές Υπηρεσίες

Φαρμακευτική αντιμετώπιση και συστηματική παρακολούθηση ουρολογικών παθήσεων

Φαρμακευτική θεραπεία – Πρόληψη Λιθίασης ουροποιητικού συστήματος

Φαρμακευτική αντιμετώπιση λοιμώξεων του ουροποιητικού

Αντιμετώπιση λιθίασης