+30 2310 282 229 | +30 6978 636 867

Βιογραφικό

Απόφοιτος της Ιατρική Σχολής του Α.Π.Θ, 1994.

Τίτλος ειδικότητας 2002 στον Ιατρικό σύλλογο Φρανκφούρτης, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität.

Μετεκπαίδευση στην χρήση laser στην ιατρική και στους υπερήχους στην ουρολογία.

Μετεκπαίδευση-εξειδίκευση στην ογκολογική χειρουργική του ουροποιητικού συστήματος και την ενδοουρολογία στην ουρολογική κλινική του Klinikum Darmstadt (Prof. S.Peter) και απόκτηση του τίτλου της «Ειδικής Χειρουργικής Ουρολογίας» (Speziele Urologische Chirurgie).

Μετεκπαίδευση στην ογκολογική χειρουργική της ελάσσονος πυέλου (ριζική προστατεκτομή, ριζική κυστεκτομή – ορθότομη νεοκύστη) στην ουρολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Βέρνης, Ελβετία (Καθ. Dr U. Studer).

Το 2003 αναγόρευση σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität της Φρανκφούρτης.

Επιμελητής ουρολόγος, για μια τριετία, στην ουρολογική κλινική του Klinikum Darmstadt και εξειδίκευσή στον ογκολογική ουρολογία και ενδοουρολογία.

Από το 2005, επιστημονικός συνεργάτης και κατόπιν επίκουρος καθηγητής στην Α’ Ουρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

Πιστοποίηση στη ρομποτική χειρουργική (σύστημα Da Vinci X)

 

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Fellow of the European Board of Urology, FEBU

Ειδικός Ουρολόγος (Facharzt für Urologie)

Εξειδίκευση στη Χειρουργική Ουρολογία (Spezielle Urologische Chirurgie), Ιατρικός Σύλλογος Φρανκφούρτης

Διδάκτωρ της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

 

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Μέλος της Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας (Deutsche Gesellschaft für Urologie)

Μέλος της Ευρωπαïκής Ουρολογικής Εταιρείας (European Association of Urology)

Μέλος της Ελληνογερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας