Κλινική Άγιος Λουκάς

552 36  Πανόραμα  –  Θεσσαλονίκη
Τηλ.:  2310 380 000
Fax:  2310 341 828