Βιογραφικό

Δρ. Χρήστος Πατσιαλάς

Απόφοιτος της Ιατρική Σχολής του Α.Π.Θ, 1994.

Τίτλος ειδικότητας 2002 στον Ιατρικό σύλλογο Φρανκφούρτης, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität.
Μετεκπαίδευση στην χρήση laser στην ιατρική και στους υπερήχους στην ουρολογία.
Μετεκπαίδευση-Εξειδίκευση στην ογκολογική χειρουργική του ουροποιητικού συστήματος και την ενδοουρολογία στην ουρολογική Κλινική του Klinikum Darmstadt  (Prof. S.Peter) και απόκτηση του τίτλου της «Ειδικής Χειρουργικής Ουρολογίας» (Speziele Urologische Chirurgie).
Μετεκπαίδευση στην ογκολογική χειρουργική της ελάσσονος πυέλου (ριζική προστατεκτομή, ριζική κυστεκτομή – ορθότομη νεοκύστη) στην ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου της Βέρνης, Ελβετία (Καθ. Dr U. Studer).

Το 2003 αναγόρευση σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität της Φρανκφούρτης.

Επιμελητής ουρολόγος στην Ουρολογική κλινική του Klinikum Darmstadt, για μια τριετία, και εξειδίκευσή στον ογκολογική ουρολογία και ενδοουρολογία. Από το 2005 επιστημονικός συνεργάτης και κατόπιν επίκουρος καθηγητής στην Α’ Ουρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα και χειρουργεί στην ιδιωτική κλινική Άγιος Λουκάς.

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

  • Fellow of the European Board of Urology, FEBU
  • Ειδικός Ουρολόγος (Facharzt für Urologie)
  • Εξειδίκευση στη Χειρουργική Ουρολογία (Spezielle Urologische Chirurgie), Ιατρικός Σύλλογος Φρανκφούρτης
  • Διδάκτωρ της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης
  • Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστη

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

  • Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
  • Μέλος της Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας (Deutsche Gesellschaft für Urologie)
  • Μέλος της Ευρωπαïκής Ουρολογικής Εταιρείας (European Association of Urology)
  • Μέλος της Ελληνογερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας