+30 2310 282 229 | +30 6978 636 867

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Καρκίνος του προστάτη
  • Ρομποτική ριζική προστατεκτομή με σύστημα Da Vinci X
  • Οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή με εκτεταμένο πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό (υψηλά ποσοστά λειτουργικής αποκατάστασης εγκράτειας ούρων και στυτικής λειτουργίας, αντίστοιχα των διεθνών standards)

 

Καρκίνος του νεφρού
  • Μερική νεφρεκτομή
  • Ριζική νεφρεκτομή

 

Καρκίνος ουροδόχου κύστης
  • Ριζική κυστεκτομή
  • Ριζική κυστεκτομή με δημιουργία νεοκύστης

 

Υπερπλασία προστάτη
  • Διουρηθρική προστατεκτομή με τη χρήση μονοπολικών ή διπολικών ρευμάτων (TURP – TURIS) και με χρήση laser

 

Λοιπές επεμβάσεις

Βιοψία προστάτη με την τεχνική fusion μετά από πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία

Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων – λιθοτριψία με laser

Ουρητηροπυελοσκόπηση με άκαμπτο και εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο

Διαδερμική αφαίρεση λίθων νεφρού

Λαπαροσκοπική-ρομποτική νεφρεκτομή ανενεργού νεφρού

Ρομποτική πυελοπλαστική για στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής

Πλαστική αποκατάσταση κάμψης πέους

Πλαστική υδροκήλης

Αποκατάσταση-πλαστική κιρσοκήλης με μικροχειρουργική τεχνική

Ορχεκτομή με τοποθέτηση ορχικού ενθέματος

Περιτομή-διατομή βραχέος χαλινού

Μετεμφύτευση ουρητήρα

Διακολπική αποκατάσταση κυστεοκολπικού συριγγίου

Ρομποτική διακοιλιακή αποκατάσταση κυστεοκολπικού συριγγίου

 

Συνεργασίες

Σε συνεργασία με εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και πιστοποιημένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Συμμετοχή και οργάνωση ογκολογικών συμβουλίων με διακεκριμένους ογκολόγους, παθολογοανατόμους, ακτινοθεραπευτές και ακτινοδιαγνώστες.

Συνεργασία με κέντρα αριστείας της κεντρικής Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας, με συνεχή επαφή και ανταλλαγές επισκέψεων.