+30 2310 282 229 | +30 6978 636 867

Δίνουμε λύσεις

  • Εκπαίδευση
  • Εμπειρία
  • Διάγνωση
  • Θεραπεία

Ουρολογική Ογκολογία

Ρομποτική Ουρολογία

Ενδοουρολογία

Ανδρολογία

Γυναικολογική Ουρολογία

Triplex

Ιατρείο Δρ. Χρήστου Πατσιαλά

Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Γούναρη 8 στον τρίτο όροφο

Το ιατρείο διαθέτει έναν άνετο χώρο αναμονής, τη γραμματεία, το γραφείο του ιατρού και το εξεταστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό.